Nysgjerrighet gir lærelyst!

Presenter et tema med ulike vinklinger og det er større sjanse for at elevene finner personlige interressefelt og derved genererer egenenergi og søker å finne løsninger på de utfordringene som oppstår.

Digitale Temahefter forsøker på dette.
Ingen fasit, men mange valg.
Læreren definerer læringsmålene.

Om Oss

IKT Forlaget ble etablert våren 2009. Formålet er å bidra i aktiv og stimulerende bruk av IKT i grunnskolen. IKT Forlaget er i dag tilknyttet Inkubatoren, Ipark, stavanger.

De fleste datakurs er tenkt lærere og foresatte, og alle er gratis å bruke.

Høsten 2009 fikk IKT Forlaget tildelt utviklingsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle digitale skolebøker. Nå er vi der. IKT Forlaget har nå utviklet et nytt konsept, heldigitale læreverk, Digitalt Temahefte, der eleven får arbeide både med tekst, bilder, film og eksternt lenkede nettsteder. Alt kan også skrives ut. Dessuten kan brukeren velge versjon med eller uten lydbok.

Klikk DEMO (Engelsk presentasjon)

IKT Forlaget benytter også videomateriell fra NRK Skole og fra Regnmakerne / Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo, og andre. I tillegg produserer vi eget videomateriale, oppgaver som lastes ned direkte i Word / Writer eller i Excel / Calc, noe som forenkler skolearbeidet for elevene.

IKT Forlaget produserer tilpassede instruksjoner for hvert enkelt hefte, rettet direkte mot elevene. Dette er noe vi også tror de foresatte kan ha glede av, og at dette også vil kunne styrke skole / hjem samarbeidet.

Aktive elever, aktive lærere, aktive foreldre.
IKT i læring.

Morgendagen er her allerede.
Velkommen!

hjemblankkursblankOmOssblankkontakt
blankFlag NorwayblankFlagUK
ICT21st.com /ICT Publish.com / IKT Forlaget, Hestnesveien 122, 4043 Hafrsfjord, Stavanger, Norway blankhaldor (@) 1haldor.com
w3c

IKT Forlaget

Hestnesveien 122
4043 Hafrsfjord
Stavanger
+47 41 57 83 06
haldor (@) 1haldor.com
IKT Forlaget Stavanger