Erfaringer?

Ikke bare med IKT, men med løsrivelse fra den strikte læreboken der alle kvernes igjennom det samme?

At eleven ser en personlig utfording og derved generer energi og lærelyst, og bruker fagene og kompetansene på tvers av hverandre for å kunne sette sammen ny kompetanse?
SKRIV til oss!

 

Kontakt oss

redaksjonen@iktforlaget.no

"Utsikt fra kontorvinduet"!

Vi velger en ny tilnærming til
begrepet Læring preget av
Behov - Hent Ut,
i stedet for den tradisjonelle metoden
ved å Forsyne - Press på.
Gjennom Forsyne - Press på prøver vi
å bygge opp en base av kunnskap
i elevens hode som ligger latent hvis eleven
muligens en gang får
bruk for den.

Behov - Hent Ut skifter fokus til
å muliggjøre deltakelse gjennom
en rekke av hendelser og handlinger,
hvor fokus er å være aktiv deltaker
ved å bli en del av en kultur,
en handlingskultur,
samtidig som en får et
eierforhold til kunnskapen i prosessen.

 

Morgendagen er her.
VELKOMMEN!

Innovasjon Norge

blankFlag NorwayblankFlagUK
ICT21st.com /ICT Publish.com / IKT Forlaget, Hestnesveien 122, 4043 Hafrsfjord, Stavanger, Norway blankhaldor (@) 1haldor.com 0047 41 57 83 06
w3c
hjemblankkursblankOmOssblankkontakt

IKT Forlaget

E Post
Send Epost
IKT Forlaget Stavanger